ADRESSE

 

Italiensvej 10

2300 København S

info@cph-creativewriting.com

Tlf: 23 84 95 60

CVR: 39391910

© 2019 CPH: School of Creative Writing

Website og video af

www.lakes.dk

  • Facebook Basic Black
  • Sort Instagram Icon
  • Sort LinkedIn ikon
  • Sort Twitter Icon

Udtalelser

Linda Larsen

“Jeg deltog først i et kursus om at bruge sanserne. Det var en lørdag, på Rungstedlund. Herefter fulgte jeg et langt kursus i Kvarterhuset, og efterfølgende et kursus, der gik mere på, at fortsætte med egne tekster, få feedback, og blive undervist af gæstelærere. Det har været et fantastisk og inspirerende forløb. Mads er så god til, at give kritik, og til at støtte én i skriveprocessen. Jeg har aldrig troet på, at jeg kunne noget ift at skrive. Det er ved at gå op for mig nu, at jeg kan” (2019).

Dorte Kvist

“Jeg har deltaget i to af Mads' Creative Writing-hold (grundhold og levetøvede) og har været virkelig, virkelig glad for det. Mads giver kritik med så megen varme og forståelse for den enkelte fortællers stemme, at hver eneste kursusaften har været dybt inspirerende - også når jeg er troppet op med en mindre skrivekrise. Jeg er fan!” (2019).

Lis Poulsen

Jeg gik på begynderkurset i creative writing på Rungstedlund i foråret 2019 for at afprøve, om jeg kunne udvikle min skrivelyst og ikke mindst kvalitativ kritik af andres og egne tekster. Kurset levede til fulde op til formålet. Inspirerende med Mads´ indspark i forskellige tilgange og igangsættende skriveøvelser. Fik derfor lyst til at være på et fortsætterhold, hvilket jeg er nu. Det er blevet til øget skrivelyst, en skarpere pen og fundet af egen “stemme” via Mads og deltagernes feedback. Tak.

Charlotte Hjorth-Rohde

"Pablo Llambías’ undervisning har lært mig at turde gå ind i rum jeg frygter og blive der,

indtil jeg har fået en fortælling med ud. Mit tankemylder er blevet et struktureret kreativt værktøj.

De faste møder har gjort, at jeg nu tager mit skrivearbejde seriøst og får afsat

tid af hver dag. Jeg har fået friheden til at beskrive livet, som jeg har lyst."

Sebastian Jezewski Sommer

"Jeg deltog i Creative Writing-kurset på Københavns Universitet med Mads i foråret 2016. Det betød meget for mig i forbindelse med at snakke om tekster – både mine egne og andres. Mads er fagligt utrolig dygtig, men også en meget personlig læser, idet han går teksten i møde med alt, hvad han er, og hvad han kan – og det var inspirerende at være vidne til og lære af. Efter afsluttet forløb følte jeg mig bedre rustet til at kaste et kritisk blik på skønlitterære, såvel som faglitterære tekster. Af kurset udsprang en skrivegruppe, som jeg den i dag (to år efter) stadig er en del af."

Line Stibinsky

"Jeg tog Creative Writing på Københavns Universitet med Mads i 2016. Det var virkelig inspirerende og Mads er enormt god til at give brugbar feedback og støtte én i skriveprocessen. Derudover var hans valg af litteratur fangende og hans glade person smittende. Det var et af de bedste og mest givende kurser, jeg har taget på min uddannelse."