Online skrivekursus, hvor vi deler fortællinger fra corona-tiden og kreative historier

Download E-bogen 

Sundby Skriver Online - Fortællinger fra Coronatiden og Sundbys Fremtid

Denne E-bog - som kan downloades kvit og frit her fra siden - er resultatet af projektet ”Sundby Skriver Online - fortællinger fra Corona-tiden og Sundbys fremtid” for indbyggerne i København S.

Projektet forløb over tre uger med 89 deltagere og blev støttet af Områdefornyelsen Sundbys pulje ”Kultur der forbinder”, som hermed takkes varmt for støtten, der var afgørende for at skriveprojektet kunne realiseres.

Sundby Skriver Online blev kørt som et skrivefællesskab på facebook i perioden 29. juni - 19. juli 2020.

 

Deltagerne fik vejledende instruktion fra undertegnede med henblik på at træne forskellige skønlitterære skriveteknikker, så de kunne skrive nogle fængende fortællinger om Corona-tiden i 2300 S samt om Sundbys fremtid.

 

Skribenterne blev inddelt i grupper, hvor de kunne give feedback til hinanden, og hver uge udsendte jeg en grundig feedbackvideo med udvalgte tekster fra ugens arbejde for at inspirere deltagerne og skærpe deres blik for tekstredigering.

 

Skrivekurset var en fin måde at "mødes" på, skabe nye netværker og få bearbejdet nogle af de svære tanker og følelser i den tid, hvor folk måtte isolere sig for at undgå smittespredning.

 

De 42 noveller er i al beskedenhed blevet Sundbys svar på Decameron.

E-bogen er desuden ment som et dokument til eftertiden om, hvor- dan det var at bo i Sundby under Coronaen, og hvilke fremtidsvisioner beboerne havde for bydelen i lyset af nye udfordringer som klimaforandringer og fremtidige pandemier.

 

Marcus Lake fra Lake Films optog og producerede videoerne, sørgede for det tekniske i facebook-gruppen og indsamlede tekster til samt e-bogens layout. Line Tørsleff stod for nænsom redigering af fortællingerne samt e-bogens layout.  De takkes begge varmt for deres fremragende indsats.

 

En særlig tak skal dog lyde til alle de ihærdige forfattere for de levende, tankevækkende og skæve fortællinger, som på fornem vis afspejler diversiteten i vores bydel.

 

Mads Bunch, ph.d. i nordisk litteratur

Projektleder Sundby Skriver Online

CPH: School of Creative Writing,

Her kan du downloade E-bogen Fortællinger fra Corona-tiden og Sundbys fremtid i e-pub- format og i PDF-format.

Tak til Områdefornyelsen Sundby for støtte til udgivelsen.

 

God læsning! 

OBS: Forfatterne har copyright på deres fortællinger, så hvis du ønsker at bruge en eller flere fortællinger i andre sammenhænge (fx i undervisningsøjemed, i andre antologier eller på digitale medieplatforme), skal du kontakte os for at få forfatterens tilladelse.