Find inspiration til dine tekster i gamle, klassiske skønlitterære værker

Skrivning for udsatte grupper

Der har de seneste året være opmærksomhed på kreativ skrivning som metode til at lindre sygdom.

 

Amerikansk forskning tyder på at kreativ skrivning kan bidrage til at mennesker med alvorlige og/eller kroniske sygdomme kan skrive sig frem til en mere tydelig og opbyggelig fortælling om deres liv, der vil kunne hjælpe dem til bedre at tackle sygdommen og få bedre livskvalitet.

 

Den samme positive effekt antages at gælde for misbrugere og socialt udsatte grupper.

I Danmark har Syddansk Universitet i samarbejde med REHPA (Videnscenter of Rehabilitering og Pallidation) faciliteret pilotprojekter med skriveværksteder og skrivekurser for mennesker i alkoholbehandling, mennesker med kræft, og folk, der er vokset op på et børnehjem, med meget positive resultater. 

 

Det er der kommet en spændende rapport ud af.

CPH: School of Creative Writing samarbejder med Syddansk Universitet om at udvikle og kvalitetssikre kurser for udsatte grupper.

 

Vi har Trisse Gejl tilknyttet som underviser, der var med til at udvikle og undervise på de første skriveværksteder for udsatte grupper på dansk grund.

Dette sikrer at kurserne afvikles på bedst mulig måde med fokus på omtanke, omsorg og kvalitet.

Kurserne henvender sig til kommuner, regioner og centre, som ønsker at afsætte midler til denne form for rehabilitering, men også private foreninger som fx Gigtforeningen og Hjerteforeningen.

 

Vi skræddersyer kurserne efter behov.