Bøger om forskniing om skrivning for udsatte grupper

Forskning om skrivning for udsatte grupper

Det første skriveværksted for udsatte grupper i regi af Syddansk Universitet fandt sted vinteren 2016/17 på initiativ af professor Anne-Marie Mai i samarbejde med REHPA

(Videncenter for Rehabilitering og Pallidation). Sytten deltagere med kræft deltog.

 

En udførlig rapport og evaluering kan læses her.

De danske pilotprojekter med skrivning for udsatte grupper udspringer af forskningsfeltet "Narrative Medicine", der opstod i USA i 2000 med Rita Charon fra Columbia University som frontfigur.

Det primære formål var at integrere litteraturlæsning og etik i uddannelsen af læger og sundhedspersonale med det formål at litteraturlæsning, der handler om sygdom, lidelse og død, kunne skærpe læger og sundhedspersonales forståelse af, hvad patienter og pårørende gik igennem. Og dermed gøre både behandlingen og rehabiliteringen bedre. 

Det er en idé, som nu videreføres i det nordiske lande. I Danmark bl.a. i forbindelse med et forskningsprojekt på Syddansk Universitet: "Uses of Literature. The Social Dimensions of Literature" under ledelse af amerikaneren Rita Felski. 

 

Undervisningen af dansk sundhedspersonale og medicinstuderende i Narrative Medicine har ført til bogudgivelsen Læse, skrive og hele. Perspektiver på narrativ medicin (2017) redigeret af Anders Juhl Rasmussen. 

Desuden tekstsamlingen Syg litteratur. Litterære tekster om sygdom og sundhedsvæsen (2018) redigeret af Peter Simonsen og Anne-Marie Mai.